Zdjęcia
Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„STASZIC”
ul. Wyspiańskiego 2D
64-920 Piła
tel. 067/350-90-95
e-mail: staszic@autograf.pl

Godziny otwarcia:

Pon. 7.00 - 16.00
Wt. - Czw. 7.00 - 15.00
Pt. 7.00 - 14.00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych

W dniu 15.03.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych dla nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego.

W dniu 16.03.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych dla nieruchomości położonych przy ul. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Staromiejska, Rymarska, Świętojańska.

Harmonogram na rok 2018 [plik PDF]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, że w zakładce AKTY PRAWNE znajduje się „Regulamin najmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic” w Pile”.


Regulamin oraz Uchwała dostępne są w zakładce Akty prawne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” informuje o zaplanowanych w terminie 09.11.2017r. – 16.11.2017r. obowiązkowych przeglądach wynikających z przepisów prawa budowlanego.

  • Przegląd instalacji gazowej wykonywać będzie firma PHU SANTECH – pracownicy będą posiadali identyfikator z pieczątką Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic”.
  • Przegląd kominiarski wykonywać będzie firma ZU-H Waldemar Wójtowicz – pracownicy będą posiadali identyfikator z pieczątką Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic”.

W tym samym dniu, w godzinach 16.00 – 20.00 wykonywane będą obydwa przeglądy wg. poniższego harmonogramu:

9.11.2017r (czwartek ) – Żeromskiego 1 i 3
10.11.2017r. (piątek) – Wyspiańskiego 2
13.11.2017r. (poniedziałek) – Wyspiańskiego 4
14.11.2017r. (wrotek) – Wyspiańskiego 6
15.11.2017r. (środa) – Staromiejska 27 oraz Rymarska 6-7
16.11.2017r. (czwartek) – Wojska Polskiego 52-54

Informacja zostanie również umieszczona na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali w wyznaczonych terminach. W przypadku nieobecności prosimy o kontakt celem ustalenia terminu:
– przegląd gazowy – tel.605-248-790
– przegląd kominiarski – tel. 505-159-286

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienią się stawki opłaty eksploatacyjnej w nieruchomościach należących do Spółdzielni.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni, Plan Gospodarczy na rok 2018 oraz szczegółowe wyliczenie stawek na poszczególnych nieruchomościach znajdują się w zakładce Akty prawne.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, że w zakładce AKTY PRAWNE znajduje się „Regulamin przyznawania i użytkowania odpłatnych miejsc postojowych z blokadami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic” w Pile”.

Zarząd Spółki MWiK realizuje projekt edukacyjny pt. „W pilskiej sieci nie ma śmieci”. Nadrzędnym celem akcji jest przybliżenie mieszkańcom Piły zagadnień związanych z funkcjonowaniem kanalizacji, której nie można traktować jako miejsca do pozbywania się odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją zawartą w broszurze [plik PDF].

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszic podpisała umowę z firmą UNIQA S.A. w zakresie zawierania ubezpieczeń mieszkań.

Otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych ofertę ubezpieczenia mieszkania, ze składką płatną co miesiąc wraz z opłatą za mieszkanie, tj. z tzw. „czynszem”.

Możecie Państwo przystąpić do ubezpieczenia osobiście składając wniosek w siedzibie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Spółdzielni tel. 67 350-90-95 oraz pod poniższym linkiem.

Dodatkowe informacje oraz strona z wnioskiem elektronicznym

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku, o godzinie 16.00, w sali obrad Pilskiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej przy ul. Sikorskiego 33 w Pile.

Zaproszenie oraz proponowany porządek obrad walnego zgromadzenia członków [plik PDF]

Spółdzielnia Mieszkaniowa STASZIC w Pile informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. zostanie wykonane okresowe czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Prosimy o zabezpieczenie miejsc pod kratkami wentylacyjnymi z uwagi na możliwość pojawienia się zanieczyszczeń!

Rada Nadzorcza SM „STASZIC” w Pile informuje, że w związku z podjęciem Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 28.03.2017, z dniem 01 kwietnia 2017r. wszedł w życie nowy: „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości”. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółdzielni jak i na stronie internetowej SM „STASZIC”.

Jednocześnie przestaje obowiązywać dotychczasowy: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2011 z dnia 15.12.2011.

Informacja [Plik PDF]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej STASZIC w Pile przekazuje do informacji mieszkańców otrzymany list od Krajowej Rady Spółdzielczej w związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Osoby, chcące poprzeć zainicjowany protest zapraszamy do siedziby Spółdzielni celem osobistego złożenia podpisu na liście osób przeciwnych proponowanym zmianom.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXX/445/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat i cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zmianie ulega wysokość stawki za odprowadzanie ścieków, natomiast stawka za dostarczoną wodę i abonament pozostają bez zmian.

Od dnia 01.03.2017 r. łączna stawka za wodę i odprowadzanie ścieków wynosić będzie 9,04 zł brutto (8,37 zł netto).

Indywidualną informację o wysokości obowiązującej opłaty miesięcznej za lokal otrzymacie Państwo w formie pisemnej. Informacja ta zawiera wysokość opłaty obowiązującej w marcu br. uwzględniającej zmianę stawki opłaty za wodę oraz wysokość opłaty obowiązującej od kwietnia br. uwzględniającej zmianę stawki opłaty za wodę oraz zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej, o której zostali Państwo poinformowani w grudniu 2016 r.


APEL DO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STASZIC”

Trwa kolejna zima a wraz z nią zagrożenie zdrowia i życia spowodowane niewłaściwą eksploatacją mieszkań.

Jak wykazują statystyki, charakterystycznym dla okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym.

Niestety w ostatnich latach przypadki śmiertelnego zatrucia miały miejsce w lokalach na terenie miasta Piły.

Podczas ostatniego przeglądu kominiarskiego przeprowadzonego w listopadzie 2016 r. stwierdzono zbyt hermetycznie uszczelnione mieszkania (drzwi wejściowe z uszczelką gumową i okna PCV).

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców z APELEM o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem naszych mieszkań:

  • Dokonywanie okresowego (raz w roku) przeglądu piecyków gazowych przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.
  • Zamontowanie czujnika czadu w pomieszczeniu z piecykiem gazowym.
  • Zamontowanie w drzwiach do łazienki kratek wentylacyjnych o powierzchni 220cm2.
  • Wietrzenie mieszkań (okna posiadają opcję rozszczelnienia).
  • Aby zapewnić prawidłową wymianę powietrza w mieszkaniu należy wstawić przynajmniej w dwóch pomieszczeniach nawiewniki okienne.

PAMIĘTAJMY !
Tylko właściwa eksploatacja mieszkania uchroni nas od następstw związanych z zatruciem tlenkiem węgla.

ZARZĄD SM STASZIC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” informuje o trwających obowiązkowych przeglądach wynikających z przepisów prawa budowlanego.

  • Przegląd instalacji gazowej wykonuje firma PHU POKUSA Pan Włodzimierz Felczyński – posiadający identyfikator z pieczątką Spółdzielni „Staszic”.
  • Przegląd kominiarski wykonuje kominiarz Pan Jacek Kowalski.

O szczegółowych terminach będą Państwo informowani na bieżąco poprzez wywieszenie komunikatów na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali w wyznaczonych terminach, jednocześnie przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile prosi o usunięcie wszystkich rzeczy (biurka, szafy, okna, kartony, itp.), które są składowane przez mieszkańców na półpiętrach klatek schodowych, ciągach komunikacyjnych klatek schodowych, piwnicach. Równocześnie prosimy o opróżnienie pomieszczeń wspólnych (pralnie, suszarnie, wózkarnie, rowerownie) ze wszystkich zbędnych przedmiotów w terminie najbliższego wywozu odpadów wielkogabarytowych.
Czytaj dalej »

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, iż Uchwałą RN nr 16/2016 z dnia 30 maja 2016r. Rada Nadzorcza powołała Pana Ryszarda Grabiec z dniem 01 czerwca 2016 roku do pełnienia obowiązków Społecznego Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile.

W dniu 16.06.2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.

W dniu 17.06.2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla nieruchomości położonych przy ul. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Buczka, Rymarska, Świętojańska.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2016 [plik PDF]

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STASZIC” w Pile poszukuje osobę na członka Zarządu SM „STASZIC” w Pile w niepełnym wymiarze czasu pracy z wykształceniem technicznym (budowlanym).

Osoby chętne proszę o kontakt telefoniczny, osobisty, mailowy z Prezesem SM „STASZIC” w Pile z panią Kamilą Leicht – Łukaszczyk.

Pełna treść ogłoszenia [plik PDF]

Spółdzielnia Mieszkaniowa STASZIC w Pile informuje, że w dniach 13-15 kwietnia 2016 zostanie wykonane okresowe czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Prosimy o zabezpieczenie miejsc pod kratkami wentylacyjnymi z uwagi na możliwość pojawienia się zanieczyszczeń.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, iż Uchwałą RN nr 6/2016 z dnia 04 lutego 2016 r. zgodnie z Regulaminem Konkursu z dnia 02-12-2015r. i § 7 pkt 3 tego regulaminu Komisja Konkursowa dokonała wyboru na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile panią Kamilę Leicht – Łukaszczyk. Funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile pani Kamila Leicht – Łukaszczyk obejmie z dniem 10 lutego 2016 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, że w dniach 24.12.2015 i 31.12.2015 biuro Spółdzielni będzie czynne do godz. 12:00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile, ul. Wyspiańskiego 2D, 64-920 Piła zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile za rok 2015.

Szczegółowe informacje oraz formularz zapytania ofertowego dostępne są w biurze Spółdzielni.

Termin składania oferty 30.12.2015 godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe na badanie Sprawozdania Finansowego za 2015 r. [plik PDF]

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile. Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile dostępne są poniżej.

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 01 marca 2016 zmienią się stawki opłaty eksploatacyjnej w nieruchomościach należących do Spółdzielni oraz stawki na odpis funduszu remontowego na ul. Buczka 27 ABC.

Poniżej stosowne Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz szczegółowe wyliczenie stawek na poszczególnych nieruchomościach.

W związku z podpisaną umową z Firmą „BONUS” Sp. z o.o. w Pile na obowiązkowe przeglądy budowlane Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile prosi o udostępnienie lokali w okresie od. 04.11.2015 do 15.12.2015 w celu dokonania ww. przeglądów.

Jednocześnie informujemy, że przeglądów będą dokonywać pracownicy firmy „BONUS” Sp. z o.o. w Pile posiadające identyfikatory z pieczątką firmy „BONUS” oraz kominiarz Jacek Kowalski.

O szczegółowych terminach będą Państwo informowani na bieżąco poprzez wywieszenie komunikatów na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, że w biurze Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 można zapoznać się z dokumentami z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2012 do 31.12.2014 r.

Szanowni Państwo,

Chcąc poprawić komunikację między mieszkańcami i Spółdzielnią oraz poinformować o podejmowanych działaniach przez Zarząd dotyczących Spółdzielni poniżej przedstawiam Państwu informację o wykonanych w ubiegłym roku remontach zasobów Spółdzielni oraz planach na rok 2015, a także o innych działaniach mających wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni.

W ubiegłym roku wykonano prace remontowe na łączna kwotę 279.405,19 zł, w większości sfinansowane ze środków funduszu remontowego. Jeden z remontów został częściowo sfinansowany kredytem bankowym. Oprócz bieżących napraw, wykonano następujące remonty mające poprawić funkcjonalność i estetykę zasobów należących do Spółdzielni:
Czytaj dalej »

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, że w zakładce AKTY PRAWNE znajduje się „Regulamin umieszczania reklam na terenie nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile” oraz Uchwała nr 24/2015 Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, że dnia 07.05.2015 r. został uchwalony „Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic” w Pile” uchwałą nr 18/2015 Rady Nadzorczej z mocą obowiązywania od 01.07.2015 r. Dotychczasowy „Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszic”w Pile” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/06 z dnia 06.06.2006 r. tarci moc z dniem obowiązywania nowo uchwalonego regulaminu.

Uchwała i regulaminy dostępne są w zakładce Akty prawne.

Selektywna zbiórka – czyli co gdzie wyrzucać?

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną [plik PDF]

Informujemy, że od dnia 01.01.2013 r. ulegają zmianie godziny pracy biura Spółdzielni:

poniedziałek: od godz. 700 do 1600
wtorek – czwartek: od godz. 700 do 1500
piątek: od godz. 700 do 1400

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „STASZIC” w Pile informuje, iż po 24-09-2012 r. ulega zmianie rachunek bankowy Spółdzielni, na który dokonywali Państwo opłat czynszowych.

Nowy numer konta:
BANK POCZTOWY O/PIŁA
56 1320 1351 2226 6066 2000 0001

Dotychczasowy numer konta traci swoją ważność z dniem 28-09-2012 r.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość odbioru nowych książeczek do opłat w biurze Spółdzielni.

Komunikat dla mieszkańców nieruchomości przy

Al. Wojska Polskiego 52A
Al. Wojska Polskiego 54ABC
ul. Wyspiańskiego 2ABCD
ul. Wyspiańskiego 4ABC
ul. Wyspiańskiego 6ABDE
ul. Żeromskiego 3AD
ul. Żeromskiego 1A
ul. Świętojańska 10 ABC
ul. Buczka 27AC

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”STASZIC” w Pile informuje,
iż opłata za sprzątanie klatek schodowych

od 1 stycznia 2012 roku wynosi 9,50 zł (brutto) miesięcznie
od lokalu mieszkalnego
.

Powyższą kwotę należy wpłacać na konto opłat eksploatacyjnych
począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku.